EDF RE avyttrar halva Slate Creek

EDF Renewable Energy (EDF RE) har meddelat att de avyttrar 50 procent av deras vindkraftsprojekt Slate Creek på 150 megawatt i Kansas.

Vindkraftsparken togs i kommersiell drift 2015, den består av 75 stycken turbiner från Vestas på två megawatt vardera.

Kund är ett konsortium lett av Axium Infrastructure.

EDF RE kommer att fortsätta förse parken med servicetjänster.