Inox Wind tecknar avtal med Atria Power

Inox Wind har vunnit ett leveransavtal på 50 megawatt, kund är Atria Power.

Avtalet avser leverans och installation av 25 stycken vindkraftsturbiner med rotordiameter på 113 meter och turbinhöjd på 120 meter. I avtalet ingår också ett långsiktigt serviceavtal.

Projektet leveransen avser är lokaliserat i Gujarat, Indien, med planerad idriftsättning 2017.