Ökade investeringar i vindkraft

Jämfört med kvartalet innan så har investeringarna i vindkraft ökat under andra kvartalet 2016, enligt statistik från Svensk Vindenergi. Men trots denna ökning spår branschorganisationen en fortsatt lägre utbyggnadstakt jämfört med de senaste åren. Svensk Vindenergi efterlyser nu en handlingsplan för hur energiöverenskommelsen ska omsättas i praktiken.

En sammanlagd effekt på 158 megawatt beställdes under det andra kvartalet 2016. En ökning med 98 megawatt jämfört med förra kvartalet, då investeringssiffran låg på 63 megawatt. Andra kvartalet 2015 landade motsvarande siffra på 25 megawatt. Snittet för investeringsbeslut vänder sig nu uppåt, för de senaste 12 månaderna, första gången sedan sista kvartalet under 2013.

– Även om siffrorna visar på ett trendbrott kan vi inte förvänta oss att vindkraftsutbyggnaden kommer att fortsätta i den takt vi sett de senaste fem åren. De låga priserna på el och elcertifikat har slagit hårt mot marknaden, och särskilt mot de som gjorde sina investeringar när kostnaden för att bygga vindkraft var betydligt högre än idag, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Det är kostnadsutvecklingen för vindkraftsprojekt som har gjort att utbyggnaden har kunnat fortsätta trots de låga priserna på el och elcertifikat. Trots detta oroar fortfarande elcertifikatpriserna och de begränsningar som finns på utbyggnaden i Sverige.