Nya metoder för automatisk sekundärreglering

Svenska kraftnät har tillsammans med övriga nordiska stamnätsoperatörer testat en ny produkt för automatisk sekundärreglering av frekvensen, aFRR, i tre år. Lösningen blir nu permanent som en av åtgärderna för att vända den fortsatta trenden med försämrad frekvenskvalitet i kraftsystemet.

Första kvartalet 2016 ska ha inneburit den sämsta kvaliteten på frekvensen i det nordiska synkrona elsystemet någonsin. Kvaliteten har de senaste 20 åren, mätt i minuter som den avvikit från normaldriftsintervallet, blivit mycket sämre.

– Den försämrade frekvenskvaliteten beror i hög grad på utbyggnaden av nya likströmsförbindelser som ändrar handelsmönstren och ökar volatiliteten. Men den ökade andelen väderberoende vindkraft i kraftsystemet skapar också nya förutsättningar och utmaningar med att upprätthålla elkvaliteten, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg, i ett pressmeddelande.

2013 – 2015 testades en ny metod för sekundärreglering, aFFR (tidigare FRR-A) tillsammans med bland annat norska Statnett. Den testade volymen om 300 megawatt gjorde märkbar skillnad på frekvenskvaliteten med så mycket som 20 procent. Sedan 1 juli finns möjlighet att använda tjänsten i Sverige.

– De tidsperioder där aFRR gör störst nytta är vid pålastningstimmarna under morgon och kväll på vardagar och det är då balanseringen är mest utmanande. Den kommer att bli än mer utmanande över tid och då blir aFRR ett viktigt verktyg, säger Mikael Odenberg i ett pressmeddelande.