Nordex tecknar finskt avtal

Nordex har tecknat ett finskt avtal gällande leverans av vindkraftsturbiner till vindkraftsprojektet Kivivaara.

Kund är Taaleri som har beställt ytterligare sex stycken vindkraftsturbiner, typ N131/3000, till deras finska vindkraftsprojekt.

Installation väntas 2017.