33 gigawatt på gång i Brasilien

Förnybara energiprojekt registrerade för oktober genom en auktion i Brasilien omfattar allt som allt 33,2  gigawatt.

Vindkraften står för 20,8 gigawatt, fördelat över 799 projekt. Resterande kapacitet är solkraft.

Merparten av alla vindkraftsprojekt är lokaliserade i Bahia med en sammanlagd kapacitet på 6,2 gigawatt.

Under Brasiliens senaste auktion i våras fick inga vindkraftsprojekt kontrakt. Femårsplanen orsakade en hög riskfaktor som resulterade i sämre resultat från vindkraften. Detta var den första gången vindkraft inte representerade majoriteten i en auktion sedan 2009.

Den kommande auktionen har kortare startsträcka, med start 2019, något som minskar osäkerheten och riskerna.