Årlig tillväxt på 7,8 procent för materialmarknaden

Enligt rapporten "Global Wind Turbine Composite Materials Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2022 - Industry Insights by Type (Fiber, Resin, Others) by Application (Wind Blade, Nacelle, Others)" från P&S Market Research, kommer marknaden kunna se en årlig tillväxt på 7,8 procent.

Faktorerna som pekar på detta är bland annat en ökad support från regeringar till vindkraftsprojekt, tuffare miljökrav och positiva effekter från bland annat kompositmaterial.

Dessutom ökar behovet av energi och geopolitisk energisäkerhet, tillsammans med en ökad efterfrågan på kompositmaterial som kommer som en effekt av den ökade efterfrågan på vindkraft.

Ännu outforskade områden som Mellanöstern och Afrika, samt ökad forskning och utveckling av billiga avancerade material skapar stora möjligheter för den globala vindturbinkompositmaterialsmarknaden.

Asien - Stillahavsområdet var den största marknaden för kompositmaterial 2015. Regionen förväntas fortsatt förbli det största segmentet under hela prognosperioden.