Nya riktlinjer gällande kungsörnar

Ärenden som hanterar vindkraft i områden där det finns kungsörnar är svårhanterade för Länsstyrelsen, enligt Sveriges Radio. En ny strategi tas fram för att kunna ge fåglarna ett starkare skydd i bland annat Jämtland. 

Den nya strategin ska förenkla proceduren med var vindkraft är lämpligast ur örnarnas perspektiv. Anvisningar kommer att finnas för hur vindkraftsexploatörernas inventeringar och samråd ska genomföras. Förhoppningen med den nya strategin är att förebygga konflikter.

– Det är viktigt att byggandet av hållbara energilösningar och skyddet av arter inte krockar och hindrar varandra från att utvecklas, säger landshövding Jöran Hägglund från Jämtland, till Sveriges Radio.