Ryskt projekt i startgroparna

FWT planerar att sätta upp ett vindkraftsprojekt i Ryssland på 51 megawatt till 2017.

Får projektet tillstånd blir parken den första privatinvesterade parken i kommersiell skala i Ryssland.

Turbinerna planeras levereras från tyska OEM FWT.