Stadig tillväxt i Mellanöstern och Afrika

Enligt en rapport från Make Consulting finns en tydlig trend på stadig tillväxt i regioner som Sydafrika, Egypten, Marocko och vissa delar av Mellanöstern.

Vindkraftskapaciteten väntas växa i genomsnitt med 21,7 procent per år, över ett tidsspann på tio år (motsvarande 30 gigawatt).

Sydafrika ses som den största vindkraftsregionen bland de ovan nämnda, detta bland annat på grund av gynnsam politik och starka energimål. Extensiva vindkraftsresurser kombinerat med konkurrens resulterar i låga elpriser, något som i sin tur ger vindkraften en möjlighet att konkurrera mot andra energikällor.

Efter kommer Egypten och Marocko, som nu gynnas av tidigt insatta energimål och energiprogram. Stark vindkraft vid kusterna och politisk stabilitet lockar privata investerare.