Indien sätter nya energimål

Med en samlad vindkraftskapacitet i Andhra Pradesh, Gujarat och Madhya Pradesh vill Indien satsa på nya energimål, det vill säga 30 procent förnybar energi till 2016-17 (motsvarande ungefär 4 300 megawatt), enligt ordförande Tulsi Tanti från Suzlon Group.

Just nu omfattar Indiens installerade vindkraftskapacitet omkring 27 gigawatt, motsvarande nio procent av Indiens totala installerade kapacitet.

Indiens energimål ligger på allt som allt 175 gigawatt installerad kapacitet från förnybara energikällor till 2020, med 60 gigawatt från vindkraft.