Vindkraftspark i Alaska

Alaska Power and Telephone meddelade att de tänker konstruera en vindkraftspark på 1,8 megawatt i närheten av Tok - 7-Mile Wind.

Detta med hjälp av finansiering från det amerikanska departementet för jordbruk (USDA) på 25 miljoner kronor (3 miljoner dollar).

Vindkraftsparken ska kunna generera tillräckligt med el för att försörja 1 500 hem i Tok.