Gaelectric driftsätter Roosky

Gaelectric har driftsatt deras vindkraftspark Roosky på Irland. Vindkraftsparken omfattar en kapacitet på fyra megawatt och ska kunna försörja 2 200 hushåll med el årligen.

Roosky är utvecklarens nionde landbaserade park på Irland och ska sammanfatta deras installerade kapacitet till 175 megawatt.

Gaelectric har som mål att ligga på 400 megawatt till 2017.