John Laing Enviro Assets förvärvar skotsk park

John Laing Environmental Assets Group har förvärvat en vindkraftspark I Skottland på 26 megawatt – Dungavel, från John Laing Group.

Parken har varit i drift sedan oktober 2015 och består av 13 stycken vindkraftsturbiner från Vestas typ V80 på två megawatt vardera.