RWE lanserar Innogy

RWE lanserar nu Innogy, en spinn-off från företagets konventionella energidel. Innan har Innogy funnit som en del av RWE, RWE Innogy.

Nya Innogy kommer bland annat att ha hand om tyska och internationella förnybara energikällor, elnätet och infrastruktur.

Namnet är en fusion mellan de tre orden innovation, energy och technology.