Nej till vindkraft i Hangvar

Mark och Miljödomstolen har röstat nej till fem vindkraftverk i Hangvar, förslaget av Onshore Forsvidar AB.

Länsstyrelsen ska ha varit positiva till vindkraften, men både grannar och naturvårdsorganisationer överklagade och fick medhåll av Mark- och Miljödomstolen.

En del av beslutet är bland annat de kungsörnar i området som skulle kunna ta skada av enventuellt bygge.

Dock är området där vindparken planeras utpekat som riksintresse för vindbruk och regionen säger ja till verken. Men de örnar som häckar i området måste ha en ett avstånd på två kilometer till verken.