Montana: en framtid med vindkraft

Montana i USA tar sikte på ett nytt energimål, där fokus ligger på starkare elnät tillsammans med en expansion av vindkraften.

Guvernören Steve Bullock ska träffa både vindkrafts- och solkraftsutvecklare för att planera efter framtida energimål.

Idag har Montana totalt 665  megawatt av vindkraftskapacitet, tillräckligt för att försörja 180 000 hushåll med el. Enligt WindEurope ska Montana ha möjlighet att försörja 6,4 miljoner hem med vindkraft till 2030.