Afrikas största vindkraftsprojekt igång

Vindkraftsprojektet Lake Turkana är det enskilt största vindkraftsprojektet i Afrika och även den största privata investeringen någonsin för Kenya.

Parken är nu under utveckling i Marsabit, 12 kilometer om Turkanasjön och består av 365 vindkraftverk.

Projektet ska kunna generera upp till 310 megawatt energi när det väl driftsätts i slutet av 2017, vilket bidrar 15-20 procent av Kenyas energibehov. Förutom att öka landets kraftproduktion är projektet också centralt för Kenya Vision 2030 - en plan för utveckling som syftar till att göra Kenya till en, nyligen industrialiserad, medelinkomstnation till 2030.