Goldwind möter lokala problem

Goldwind, en av de största aktörerna på marknaden, kommer behöva ta sig utanför dess lokala gränser för att få full nytta av deras installerade vindkraft.

I Xinjiang, företagets hemmamarknad, dubblades vindkraftskapaciteten under 2015 och stod för 26 procent av elförsörjningen. Dock ska det finnas ett problem med överföringsledningar och dess utveckling vilket leder till att en stor del av den installerade vindkraftskapaciteten inte användes i början av 2016.

För att tillverkaren ska kunna behålla sin position behövs en utökad produktion bortom den lokala marknaden.