Kina: En tredjedel vindkraft till 2030

Kina har stora möjligheter att uppnå en energiförsörjning där en tredjedel består av el från vindkraft till 2030, detta enligt en ny rapport från MIT publicerad i Nature Energy.

I fronten finns Peking som vill satsa extra på vindkraften.

Landet har nu en vindkraftskapacitet på 145 gigawatt, dock är inte allt anslutet till nätet ännu.