”Det förnybara elsystemet − från systemdesign till var dags användning”

Förnybarhetsrådet, ett samarbete mellan branschorganisationerna Svensk Vindenergi, Svebio och Svensk Solenergi, ska hålla ett seminarium om omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem. Där kommer experter, politiker, myndigheter och näringslivsföreträdare diskutera hur energibranschen nu bör gå framåt för att nå Energikommissionens uppsatta mål – och möta svenska folkets behov.

Moderator är Willy Silberstein och bland deltagarna finns Björn Jernström, grundare av Ferroamp Elektronik, Bo Diczfalusy,  kanslichef på Energikommissionen och Maria Sandqvist, kanslichef för Kansliet för smarta elnät och många fler.

Se hela programmet här.