Vinddagen i Almedalen

Under ett seminarium i Almedalen berättar bland andra globala investerare om sina strategiska beslut att investera i vindkraft − och varför just Sverige är en så intressant marknad. Bland annat J.P. Morgan, Ikea och Svenska kyrkan resonerar kring sina vindinvesteringar.

Vissa av frågorna lyder: Vad tillför svensk vind i portföljen? Och hur kan ett etik- och miljöfokus öka vinsterna? Gäst på Vinddagen är även energiminister Ibrahim Baylan som utvecklar sina tankar om energiöverenskommelsen och hur Sveriges framtida elmarknad ser ut. Seminariet avslutas med en paneldiskussion mellan politiker och näringslivsföreträdare, kring vilka insatser som krävs för att säkerställa att Sveriges elmarknad förblir aktuell för investerare i förnybar energi.

Programmet finns här.