Elnätsprojekt gynnar förnybar energi

I New York har man nu färdigställt ett elnätsprojekt som ska underlätta användandet av förnybara energikällor.

Investeringen uppgår till 997 miljoner kronor (120 miljoner dollar).

Projektet, Marcy South Series Compensation Project, ska underlätta överföringen av el från förnybara energikällor från norra till södra regioner, utan att behöva bygga nya kraftledningar.

Projektet är också en del av en energireform i New York om att nå 50 procent förnybara energikällor till 2030.