Svenskt företag nominerat till ees AWARD

Priset ees AWARD (electrical energy storage) presenteras nu för tredje året i rad till särskilt framstående lösningar och innovationer för energilagring av förnybar energi. Tio bolag är slutligen utvalda till finalen.

Svenska Ferroamp är en av tio finalister nominerade till internationella ees AWARD.

Företagets bidrag till innovationspriset är EnergyHub, ett system som är baserat på svenskutvecklad patenterad teknik och integrerar energieffektivisering, egenproducerad solel samt energilager. EnergyHub fungerar som ett nav i fastighetens elnät och integrerar solel och energilager med strömutjämning som skyddar huvudsäkringar året runt.

Energilagring är ett hett ämne som dyker upp när vi pratar om den globala energiomvandlingen. Källor såsom vind- och solkraft skulle gynnas enormt av lagringsmöjligheter när naturkrafterna genererar som mest, för att sedan användas vid potentiella luckor i elnätet eller vid ökade behov.

Vinnaren annonseras den 22 juni 2016, på Innovation & Application Forum på ees Europe, Europas största mässa för batterier och energilagringssystem.