DNV GL certifierar Arkona

Eon har tecknat ett avtal med DNV GL som ska certifiera deras havsbaserade vindkraftspark Arkona.

Projektet gäller då inspektionsfaser, allt från tillverkning, transport, installation och idrifttagning.

Vindkraftparken omfattar 385 megawatt, där 50 procent ägs av Statoil som också är med i projektet från start.