Grönt ljus för norsk park

Fred Olsen Renewables har fått grönt ljus för att uppföra en landbaserad vindkraftspark i Norge, på 135 megawatt.

Företaget har parker, både installerade och under konstruktion, i Storbritannien, Sverige och Norge med en sammanlagd kapacitet på 500 megawatt.

Den nya parken ska kunna generera 400 gigawattimmar per år, tillräckligt att försörja 20 000 hushåll.