Taipower sätter fokus på vindkraft

Statsägda Taipower i Taiwan, planerar att investera 102 miljarder kronor (12,37 miljarder dollar) i förnybar energi och utvecklingen av den, över ett tidsspann om 15 år. 80 procent av summan ska gå till vindkraft.

Havsbaserade vindkraftsparker är en stor del av investeringen, inkluderat 300 vindkraftsturbiner som ska installeras utanför kusten vid Fangyuan, Changhu.

För tillfället äger företaget 169 vindkraftsturbiner i landet.