"Vindkraftens lönsamhetsproblem förbises”

− Överenskommelsen om en fortsatt utbyggnad av förnybar elproduktion ger långsiktiga spelregler, något som branschen har efterfrågat. Samtidigt är Energikommissionen allt för vag när det gäller att stärka investerarnas förtroende för elcertifikatsystemet. Vindkraftens lönsamhet har förbisetts, framförallt i jämförelse med de skattelättnader andra kraftslag får. De åtgärder Energikommissionen tagit fram för att stärka investerarnas tro på branschen innefattar en justering av elcertifikatskvoterna, och det är långt ifrån tillräckligt, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

I den blocköverskridande uppgörelsen om den framtida elmarknaden utgör vindkraften en viktig del, menar Svensk Vindenergi och anser att utbyggnadsmålet för det förnybara på 18 terawattimmar till år 2030 är alldeles för lågt.

− Målnivån som Energikommissionen satt för år 2030 är en besvikelse. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion och vi bör exportera den el vi inte använder. Detta borde Energikommissionen tagit hänsyn till och satsat fullt ut på ett mål om mist 60 terawattimmar till 2030, säger Charlotte Unger Larson.