Copel tecknar avtal med WEG

Lokala kraftleverantören Copel har bekräftat starten av byggnationen på deras vindkraftsprojekt Cutia om 313 megawatt i Brasilien.

Projektet kommer levereras av lokala vindturbintillverkaren WEG. Totalt omfattar leveransen 86 turbiner på en kapacitet om 2,1 megawatt vardera.

Första fasen i projektet omfattar 180,6 megawatt och är nu igång. Samma turbin ska levereras till andra fasen.