Gaelectric driftsätter sin nionde park

Gaelectric har officiellt invigt deras vindkraftspark i Leabeg, företagets nionde på Irland.

Parken omfattar en kapacitet om 4,6 megawatt och består av två turbiner från Enercon.

Enligt företaget själva ska parken kunna generera 12 000 megawattimmar per år. En kapacitet som motsvarar energibehovet av 2 500 hushåll.