Sametinget höjer rösten kring vindkraften

Sametinget kräver att alla nationella och internationella exploatörer av natur ska respektera samernas rätt till land och vatten inom hela Sápmi. En delegation från Sametinget besökte invigningen av vindkraftparkerna i Björkhöjden.

– Det är ett bra initiativ att vi gör ett sådant här uttalande mot sådana här ingrepp i naturen, för det här är ju ett gigantiskt ingrepp i marker som utnyttjas av samer, säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson till Sveriges Radio.

Vindkraftsutbyggnaden får förödande konsekvenser för Jijnjevaerie sameby möjligheter att upprätthålla och bibehålla en hållbar renskötsel. De menar även att alla borde reagera över liknande vindkraftsutbyggnader, inte bara samer.

– Man pratar om vindkraft som miljövänlig, men det här är ju enorma ingrepp i naturen, säger Håkan Jonsson Sveriges Radio.

Fem krav ställdes av Sametinget, bland annat om att det samiska folkets behov av funktionella land och vatten ska väga tyngre än utländska riskkapitalisters vinstintressen i all nationell lagstiftning om såväl vindkraftexploateringar som andra exploateringar.