SgurrEnergy säkrar avtal för Beatrice

SgurrEnergy har säkrat avtal gällande byggövervakning på vindkraftsparken Beatrice som omfattar en kapacitet på 588 megawatt.

Avtalet omfattar en period om tre år.

Arbetet består av regelbunden övervakning av konstruktion och installation, säkerställa överensstämmelse med den slutliga utformningen och granska tillstånd och miljökrav.