Blandat vid invigning av Nordens största projekt

Vindkraftsparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden har nu invigts, dessa ingår tillsammans i Nordens största vindkraftsprojekt. Totalt består de av 123 vindkraftsverk - över länsgränsen mellan Ramsele och Hammerdal.

Ett tusental människor var på plats för att äta, dricka och dansa, samt för att få en inblick i verket. Men trots firandet fanns det oroliga röster. Ett 50-tal samer har förlorat sina renbetesmarker.

– Jag tror inte allmänheten vet hur mycket det här drabbar oss renskötande samer, det är ganska mycket betesområden som går förlorade som vi brukat i många generationer, säger Per-Björn Sparrock från Valsjöbyn till Sveriges Radio.