Björkhöjden och Ögonfägnaden invigs

Nu har vindkraftsparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden i Norrland invigts. Parkerna består av sammanlagt 123 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 1,1 terawattimmar årligen, vilket motsvarar hushållsel för över 300 000 villor eller närmare 800 000 lägenheter.

Parkerna ligger i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner och drivs av Statkraft SCA Vind AB, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och till 40 procent av SCA.

Björkhöjden och Ögonfägnaden utgör en av Sveriges största vindkraftssatsningar och är två av fyra vindparker i Västernorrland och Jämtland.

Ytterligare två vindparker, Bodhögarna och Björkvattnet, är under förprojektering.