Umeå Årets klimatstad 2016

Umeå har blivit utsedd till Årets klimatstad 2016 i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge. Detta för Umeås förmåga att omsätta klimatstrategi till handling och engagera kommunens invånare och företag att agera klimatsmart.

– Juryn imponerades av Umeås förmåga att kraftfullt driva arbetet med sina klimatstrategier. Flera konkreta satsningar med både bredd och djup gör det enklare för kommunens aktörer och invånare att agera mer hållbart. Umeå är en förebild med inspirerande exempel på hur arbetet med hållbar stadsutveckling kan se ut, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Umeå är bland annat nettoexportör av grön el, framförallt från vatten- och vindkraft, men även från en av Sveriges största solcellsanläggningar. För att underlätta för invånare att leva klimatsmart har kollektivtrafiken fått tillskott av elbussar som ska stå för 70 procent av kollektivtrafiken 2019.

Den 22 juni avgörs vilken stad som får titeln Årets globala klimatstad – Global Earth Hour Capital 2016. Prisutdelningen sker i samband med FN-konferensen Habitat III för hållbar stadsutveckling.

Juryns motivering till Umeå som Sveriges Klimatstad 2016:

"Umeå sticker ut som föregångare inom flera viktiga sektorer och har omfattande åtaganden för att minska koldioxidutsläppen, öka energieffektiviteten och engagera kommuninvånare och andra aktörer. Stadens kraftfulla åtgärder för sol-, vind- och biobränsleproduktion, gratis hållbarhetsrådgivning till organisationer, kampanjer för att uppmuntra samåkning, främjande av elfordon och upprustning av kommunala byggnader gjorde starkt intryck på juryn."