Förlängda elcertifikat och sänkt effektskatt

Energiförhandlingarna mellan regeringen och alliansen är i sitt slutskede. Ett nytt slutdatum för kärnkraften har beslutats och effektskatten på kärnkraft trappas ned och ska försvinna om fyra år.

Två andra huvudpunkter i uppgörelsen rör förnybara energislag såsom vind- och solkraft. Systemet med elcertifikat förlängs tillsammans med sänkt fastighetsskatt för vattenkraften.

Ännu är inte allt helt klart. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska ha enats med tre allianspartier, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna om att Sverige ska ha 100 procent förnybar energiproduktion senast 2040, det vill säga att kärnkraften ska vara avvecklad det året, enligt Sveriges Radio.

Dock är alla inte eniga om att kärnkraften ska få ett nytt slutdatum - Sverigedemokraterna och Liberalerna är emot. Industrin pockar också på, för ett behov av beslut kring framtida satsningar som borde tas nu, bland annat investeringar i dyra anläggningar som EU kräver från 2020, efter Fukushima-olyckan.