Domstol avslår överklagande

Det planeras en vindkraftsetablering i Lillhärdalstrakten i Jämtland. Något som flera Härjedalsbor hade överklagat till mark- och miljödomstolen då de menar att vindkraftverken skapar buller och utsätter fågellivet för faror.

Domstolen avslår överklagandet och menar att området faktiskt är lämpligt för vindkraftsverksamhet.