Trio för japansk park

Mitsubishi, Venti-Japan och C-Tech har tillsammans startat ett samriskföretag för ett vindkraftsprojekt i Akita i norra Japan.

Projektet omfattar en kapacitet på 66 megawatt.

Venti-Japan äger 51 procent, Mitsubishi äger 43.9 procent och C-Tech äger 5.1 procent. Konstruktion väntas påbörjas i september.