Ellevio skriver rekordstort avtal

Ellevio har nyligen anslutit den största vindkraftsparken hittills till sitt elnät. Parken är lokaliserad i Sörby i Hälsingland och började leverera el ut på nätet i början av april.

Ett samarbetsavtal har också tecknats med ägaren Järvsö Sörby Vindkraft AB, vilket innebär att Ellevio tar hand om driftövervakning och felavhjälpning för elnätet i parken.

Projektet består av 37 vindkraftverk på 3,45 megawatt vardera, mellan Bollnäs och Ljusdal. Parken som heter Sörby är en av landets största och kommer ha en årsproduktion som motsvarar hushållsel för cirka 76 000 hushåll.

Trots ett lyckat projekt har inte allt gått som på räls, anslutningen har varit ett utmanande projekt på flera sätt. 28 kilometer 130 kV-ledning och 1,3 kilometer 130 kV-kabel som går under Ljusnan har kopplats ihop med elnätet via ett ställverk i Ljusdal. Bland annat borrade Ellevio en cirka 400 meter lång kanal under Ljusnan, där sju kabelrör placeras tio meter under älvbottnen. En komplicerad och tekniskt avancerad lösning som krävde mycket planering.

– Det här projektet har ställt höga krav, både på oss som elnätsägare och på våra entreprenörer som vi samarbetar med. Vi har arbetat hårt med att hitta de bästa lösningarna för att hantera en del ovanliga situationer, berättar Jan Ranström som varit projektledare hos Ellevio.