Enel igång med Lindahl

Enel Green Power North America (EGPNA), ett dotterbolag till Enel har påbörjat byggandet av vindkraftsparken Lindahl, företagets första projekt i North Dakota.

Projektet ägs av Lindahl Wind Project, ett dotterbolag till EGPNA och kommer ha en total kapacitet på 150 megawatt när den väl är driftsatt.

Parken väntas kunna generera 625 GWh årligen, något som ska räcka till 50 000 hushåll.