Ytterligare finansiering för polska Banie

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) har tagit ett beslut om att förlänga finansieringspaketet för den polska vindkraftsparken Banie.

Förlängningen gäller den andra fasen av projektet på 56 megawatt.

Investeringarna uppgår till 345 miljoner kronor (37 miljoner euro).

Den första fasen av projektet omfattade en kapacitet på 50 megawatt, som både EBRD bidrog till samt Alior och BOS Bank.