John Laing förvärvar fransk park

John Laing Enviro Assets förvärvar en fransk park på fyra megawatt - Parc Eolien Le Placis Vert.

Köpeskillingen omfattar 23 miljoner kronor (2,5 miljoner euro).

Avtalet är tecknat med ägare Energiequelle.

Parken består av fem stycken turbiner från Enercon typ E-53.