Mätinstrument ska försäkra kvaliteten

Indiska Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA) installerar nu enheter som ska mäta vindkraften, mer specifikt hur mycket el från vindkraft som är tillgänglig varje kvart.  

Investeringen ska försäkra kunder om att lovad kapacitet faktiskt levereras samt locka nya investerare och skapa en mer attraktiv vindkraftsmarknad.

Mätinstrument kommer att installeras på 20 transformatorstationer i Rajasthan.