Choklad gjord med el från vind

Livsmedelsproducenten Mars ska börja investera i energi från vindkraft.

Företaget kommer att köpa el från Eneco UK:s skotska vindkraftspark Moy, en park på 20 stycken turbiner.

Avtalet sträcker sig över en period på tio år och tros vara det största hittills i Skottland.