Byggstart på Nordergründe

Byggarbetet på vindkraftsparken Nordergründe i Nordsjön har satt igång. Arbetet med undervattenskabeln är igång, samt den första grunden installerad.

Parken består av 18 turbiner från Senvion på 6,2 megawatt vardera, av typ M126.

TenneT kommer att ansluta parken med enskild anslutning.