Oberoende part utreder Sorsele

Frågan om en vindkraftspark i Sorsele ska nu utredas ytterligare, denna gång med en oberoende part.

Efter de senaste diskussionerna återremitterade kommunfullmäktige frågan till kommunstyrelsen. Efter att kommunstyrelsen diskuterade frågan var det locket på, men nu är protokollet offentligt.

Kommunchefen Jan Ask har fått i uppdrag att ta fram en kalkyl hur kommunens ekonomi kan kommas att påverkas. En oberoende part ska genomföra en konsekvensanalys och den ekonomiska kalkylen ska redovisas för kommunstyrelsen den 7 juni.