Miljonsatsning i Litauen

Nelja Energia sätter igång med kommersiell drift på vindkraftsparken Silute i sydvästra Litauen.

Den totala volymen av investeringen uppgår till 928 miljoner kronor (100 miljoner euro).

Vindkraftsparken består av 24 enheter från General Electric på 2,5 megawatt vardera.

Enligt producenten omfattar vindkraftsparken 12 procent av all vindkraftskapacitet i Litauen.