Kina på framfart

Enligt GlobalData kommer Kinas installerade kapacitet att öka till 495 gigawatt till 2030.

Detta bland annat på grund av politiska initiativ som stödjer landets energimål tillsammans med ekonomiskt stöd.  

Kapaciteten kommer alltså att öka från 149 gigawatt under 2015 till över 495 gigawatt 2030.