Utländska investerare ökar

Investeringar i den svenska vindkraften har minskat, men ändå beräknas den till 21 miljarder kronor de närmaste fyra åren.

Detta beror bland annat på en ny grupp intressenter – utländska investerare, menar Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger.

– Det har kommit fler och fler utländska investerare som ser att det är en politisk stabilitet och att vi har goda vindförhållanden. Jag ser att de flyttar sig från andra länder där det inte ser ut på samma sätt, och då ökar antalet utländska investerare i förhållande till de nationella.

Fallande elpriser och lägre lönsamhet har bidragit till att investeringarna i sjönk under förra året med 40 procent jämfört med året innan, det enligt Svensk Vindenergi.