Saudiarabien: Vision 2030

Saudiarabien lanserar ett initiativ på 9,5 gigawatt av vind- och solenergi under något som kallas Vision 2030.

Målet ska vara att minska landets oljeberoende och skapa en mer diversifierad och hållbar ekonomi.  

Den rättsliga ramen för investeringar ska granskas från den privata sektorn i syfte att främja offentlig-privata partnerskap och främja lokal tillverkning.

Visionen ska även garantera konkurrenskraft av förnybar energi genom en gradvis liberalisering av bränslemarknaden.